Prenumerata

Już teraz można zamówić prenumeratę
MONITOR MAGAZINE w specjalnej cenie 100 zł*
za cztery kolejne wydania.


Wystarczy przelew na poniższe konto, a w jego
tytule hasło: PRENUMERATA 2015

Idea Bank 32 1950 0001 2006 0296 0856 0002

Kustra Group
al. J. Waszyngtona 104/18, 04-008 Warszawa


Wyrażam zgodę na przesłanie mi przez wydawnictwo Kustra Group al. J. Waszyngtona 104/18, 04-008 Warszawa, NIP 661-209-48-57 magazynu MONITOR MAGAZINE zawierającego materiały reklamowe wyrobów alkoholowych i tytoniowych lub wraz z materiałami reklamowymi i promocyjnymi wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a oraz wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Kustra Group oraz wykorzystywanie i przetwarzanie ich do celów promocyjnych i marketingowych. Wydawnictwo Kustra Group informuje, że przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawienia swoich danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997.133.833.)

* Wysyłka w cenie. Oferta ważna na terenie Polski.